algemeen nieuws

Alcmaria verliest in Egmond aan den Hoef
Categorie: Zondag 1

Door omstandigheden was uw verslaggeven zondag niet zelf in Egmond aan den Hoef. Vandaar hieronder het verslag uit de Alkmaarsche Courant:

Bei­de ploe­gen staan nu drie pun­ten ach­ter de Ur­s­em­mers. Het Al­c­ma­ria van Frank Wol­ters kon het de ploeg uit Eg­mond aan den Hoef niet moei­lijk ge­noeg ma­ken. ,,Het was een te­rech­te uit­slag, Zee­vo­gels was de hele wed­strijd do­mi­nant. We kon­den net voor en een tijd­je na rust goed mee­voet­bal­len, maar voor de rest heb­ben we niet echt kan­sen ge­kre­gen.”

,,We be­gon­nen sterk, we ston­den na­me­lijk al na een kwar­tier met 2-0 voor. Daar­na ver­slap­ten we he­laas wat waar­door Al­c­ma­ria meer in haar spel kwam. Na de 3-1 was de wed­strijd ge­speeld", vond Ro­gier Bu­nink, trai­ner van de thuis­club

Wol­ters was ver­der niet on­te­vre­den: ,,Ik heb bij ons groei ge­zien. In de win­ter­stop heb­ben we wat an­de­re din­gen ge­pro­beerd en die heb ik te­rug ge­zien de wed­strijd. Zee­vo­gels is ge­woon een top­ploeg in deze com­pe­ti­tie dus ik schaam me niet om van ze te ver­lie­zen.”

Bu­nink: ,,We maak­ten het ons­zelf nog te moei­lijk. We heb­ben elke wed­strijd af­wis­se­lend goe­de en slech­te pe­ri­o­des. We kun­nen te vaak nog een wed­strijd niet snel ge­noeg in het slot gooi­en. Maar deze over­win­ning di­rect na de win­ter­stop is na­tuur­lijk erg lek­ker".

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route