algemeen nieuws

Nieuwsbrief Club van Honderd
Categorie: Club van 100

Nieuwsbrief mei 2015

Aan de leden van de Club van 100

Zo, hier weer een berichtje van uw bestuur. Zoals we weten splitst onze vereniging zich in 2

seizoenen. De voetballers gaan met vakantie en komen in augustus weer terug, terwijl de honk en softballers volop met hun seizoen bezig zijn. Onze club is dus het hele jaar actief.

Het vlaggenschip van de voetballers heeft met wisselend succes gestreden. Volgend seizoen opnieuw uitkomen in de 4e klasse en hopen op betere tijden. Dan de dames van Alcmaria. Zij presteerden het om in 4 jaar 3x kampioen te worden en zijn nu gepromoveerd naar de landelijke 2e klasse. Een geweldige prestatie. Volgt u de site van de meiden maar eens, dan zie je het enthousiasme er van uitstralen. In alle opzichten een aanwinst voor de club.

Dan de jeugd. Daar is een nieuwe wind gaan waaien en dat is direct merkbaar in de resultaten. Niet alleen op sportief gebied, maar ook  op sociaal gebied vindt er een positieve ontwikkeling plaats. Ouders, trainers en bestuurders voelen zich duidelijk weer betrokken bij het wel en wee van de club. Dit doet weer denken aan de bloeiperiode onder toenmalig voorzitter Dick Nauta. Voorwaar een mooie ontwikkeling. 

De afdeling Honk/softbal kent duidelijk 2 gezichten. Waar de honkballers voortvarend van start zijn gegaan, zo moeizaam gaat het met het eerste team van de dames softbal. Door allerlei oorzaken is men niet in staat een team op de been te brengen dat Golden Lique waardig is. Ondanks de enorme inzet van een ieder die er bij betrokken is vallen de resultaten tegen. Een compliment voor de jonge meiden die iedere week een nederlaag moeten incasseren, maar toch positief blijven ingesteld

Helaas worden we ook iedere keer weer geconfronteerd met ziek en zeer binnen onze club. Diet Nauta, vrouw van Dick, is opgenomen in een verpleeghuis. Thuis ging het helaas niet meer. Dick, sterkte met de veranderde omstandigheden. Verder vanaf deze plaats een krachtig herstel toegewenst voor Coby Bruckman, Tini Argeloo en Ton Schuurman. Mochten iemand nog info hebben over andere Alcmarianen horen wij dat natuurlijk graag.

De familiedag was weer erg geslaagd. Vooral het prachtige initiatief, geactiveerd door onze nieuwe Business Club, om een goed doel te steunen viel in goede aarde. Na afloop kon er een prachtig bedrag worden overgemaakt naar het “Praethuys” in Alkmaar. Hier kunnen mensen en familieleden met kanker praten en luisteren naar mede lotgenoten.

Zoals eerder gemeld is onze mooie club altijd in beweging. Ga dus de komende maanden eens kijken aan het honkpad, daar is genoeg te beleven en zo spreek je elkaar nog eens. Voor al diegenen die straks op vakantie gaan, een heel fijne vakantie en kom weer veilig en gezond terug

Van onze penningmeester hoorde ik dat deze maand weer een start gemaakt wordt met de incasso voor het jaar 2015. Voor de leden die zelf betalen graag het minimale bedrag van € 50,= naar ons overmaken. Alvast dank daarvoor. De vraag voor betaling zal per mail plaatsvinden.

Tot slot nog dit; Peter Gerritsen is druk bezig om het Alcmaria Archief op orde te krijgen zodat al het moois van onze club voor de nakomelingen bewaard blijft. De laatste boeken zijn nu onderhanden bij de boekbinder om gereviseerd/ingebonden te worden en alle clubbladen van af 1922 t/m 2014 zijn dan veilig gesteld. Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw zij ook veel ledenlijsten bewaard gebleven dus de historie van Alcmaria Victrix is toekomst bestendig, met dank aan een substantiële bijdrage van de Club van Honderd.

Het bestuur

Ed Bakker

Peter Gerritsen

Jacques Goudsblom

 

 


 

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route