algemeen nieuws

Club van Honderd Belangrijk bindende factor!!??
Categorie: Club van 100

Beste leden van de club van Honderd, alweer een jaar voorbij gevlogen. Een jaar waarin we het 115-jarig bestaan van onze club op sobere wijze hebben herdacht en gevierd. Oorzaak van de soberheid was de lastige financiële positie waarin onze club zich bevindt. In een vorig bericht heb ik u hierover al geïnformeerd. Er wordt momenteel hard gewerkt om de problemen op te lossen.

Op 18 december j.l. was er een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven om toelichting te geven op de wijze waarop men bestuurlijk gezien de toekomst wil ingaan.

Jammer was het dat slechts een kleine 20 leden, buiten de aanwezige bestuursleden, de moeite hadden genomen naar de plannen te luisteren. Rode draad is dat er een autonoom opererend voetbal en honk/softbal bestuur aan het werk gaat. Lastig punt is, dat op penningmeester Johan Gunst na, het Omni-bestuur is opgestapt om hen moverende reden.

Dat wij de mensen in de betreffende besturen veel succes toe wensen spreekt voor zich. Punt van zorg is echter wat voor invloed deze ingeslagen weg zal hebben op het functioneren c.q. voortbestaan van de Omni-sport vereniging Alcmaria Victrix. De nieuwe constructie zou er niet toe moeten leiden dat we als vereniging uit elkaar groeien. We rekenen op de kennis en kunde van de aankomend bestuurders hier rekening mee te houden.

De Club van Honderd kan en moet hier een bindende factor in spelen. Althans dat hopen wij als bestuur. Laten wij ons sterk maken, zonder een gekleurde pet op te zetten, te laten zien dat wij er zijn voor iedereen en voor elk onderdeel van onze mooie vereniging. We hebben een kleine 50 jaar geleden gekozen voor dit model en laten we proberen dat op een verstandige wijze voort te zetten. Peter Horbach, optredend als interim leidsman maakte zich hier gelukkig ook sterk voor. Aan hem de taak in ieder geval sterke mensen te vinden die plaats willen nemen in het Omni- bestuur met oog voor het brede geheel.

Als bestuur van de Club van Honderd willen we al onze leden en natuurlijk ook de overige leden van Alcmaria een in alle opzichten geweldig 2014 wensen. Laten we komend jaar streven naar een goede samenwerking en harmonie. Laat onze club weer een thuisbasis zijn voor velen. Een club die een bindende factor kan en moet zijn voor velen en een vluchtweg uit een drukke en hectische samenleving.

Namens Peter Gerritsen, Jacques Goudsblom en ondergetekende bedanken wij u voor uw steun en betrokkenheid.

Ed Bakker

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route