algemeen nieuws

Leden van de Club van Honderd
Categorie: Club van 100

Leden van de Club van Honderd,

Hier weer even een update van uw bestuur. De Stichting heeft een roerige tijd achter de rug. In een eerder schrijven meldden wij u al dat er een zwaar beroep werd gedaan door de vereniging op de kas positie van de Club van Honderd. Onze mooie vereniging zit financieel in zwaar weer en heeft het afgelopen jaar verschillende keren een beroep om financiële steun bij ons gedaan. De stichting is er om de club te helpen dus waar mogelijk hebben we invulling gegeven aan de vragen van het bestuur. De economische omstandigheden laten onze vereniging ook niet ongemoeid en onverwachte tegenvallers met de accommodatie maakten de noodzaak tot hulp alleen maar noodzakelijker. Hierbij dient vermeld te worden dat de communicatie met het bestuur uitstekend is en dat hier ook heldere afspraken over zijn gemaakt.

Zoals bij vele instanties heeft ook onze Club van Honderd te maken met een verloop van leden. Vaak liggen daar economische omstandigheden aan ten grondslag, maar ook de voortschrijdende leeftijd van een hoop leden van het eerste uur draagt hier aan bij. Nog steeds heeft de Club van Honderd circa 160 leden waar we enorm trots op zijn. Bovenstaande geeft wel aan dat de club uw steun hard nodig heeft. Aanwas (lees verjonging) van leden zou zeer welkom zijn en noodzakelijk om het ledental op peil te houden. Onze vraag aan U is dan ook om naasten, leden en andere bekenden uit uw kring enthousiast te maken voor onze mooie Stichting.

Door de verstrekte steun is de kaspositie momenteel niet toereikend om festiviteiten te organiseren. Wel is het de bedoeling om in het voorjaar een gezellige dag/avond op ons complex te organiseren, zodat we weer eens met oude bekenden bij kunnen praten.. In het begin van 2014 komen we hierop terug.

Uit de ziekenboeg moeten wij u melden dat uw bestuurslid Jacques Goudsblom wederom is opgenomen in het MCA. Infectie problemen met de knie hebben een weerslag op de nieuwe heup die hij heeft gehad. Sjakie zal enige tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Vanaf deze plaats wensen wij hem en Nanda veel sterkte.

Met de club gaat het verder gelukkig prima. Honk/softbal zijn de winterslaap weer ingegaan na een enerverend seizoen met ups en downs en de voetballers zijn op hun prachtig gerenoveerde complex (2 kunstgrasvelden)  weer enthousiast begonnen aan het seizoen.

Als u vragen heeft over het wel en wee van de stichting neem dan gerust contact met ons op. Goede raad en suggesties zijn altijd welkom.

 

Ed Bakker 

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route