algemeen nieuws

Hoe staan we ervoor/waar staan we voor
Categorie: Club van 100

Hoe staan we er voor / Waar staan we voor??

 

Beste leden van de |Club van Honderd, vrienden/vriendinnen van Alcmaria. Hierbij een bericht van uw voorzitter en namens het bestuur van de Stichting. We maken met ons allen moeilijke tijden door. Economisch zit het flink tegen en het vertrouwen bij de mensen is flink weggezakt. Ook wij als Club van Honderd worden hiermee geconfronteerd. Desondanks mogen wij ons nog steeds verheugen in een ledental dat rond de 190 leden schommelt, waarachtig niet gering. Wat betreft grootschalige activiteiten, zoals een feestavond voor de leden, staat even op een laag pitje. Reden hiervoor is het feit dat er de laatste jaren, en vooral het laatste jaar, behoorlijk grote uitgaven zijn gedaan t.b.v. de vereniging. De financiële positie van onze Omni-sport vereniging is moeizaam, zodat er meerder malen aan de Club van Honderd wordt gevraagd bij te springen. Dat doen we natuurlijk met liefde, maar het maakt dat onze kaspositie wat onder druk staat. Geeft niet, we zijn geen spaarbank, maar een ondersteunende factor voor de club!! Geld voor een grote feestavond is even niet voorhanden. Wel zijn we druk bezig met een lokale activiteit op ons complex in, waarschijnlijk de maand september. Zodra meer duidelijkheid hierover hoort u van ons.

In de aanhef van dit stukje ook de regel “waar staan we voor”. Reden dat ik dit benoem is de reden van het ontstaan van de Club van Honderd. Een club van echte Alcmarianen die de vereniging waar nodig financieel ondersteund en onderling zorgt voor saamhorigheid, ook voor diegenen die niet meer actief zijn en niet meer wekelijks ons complex bezoeken. Mensen die elkaar bij staan in mindere tijden op gebied van b.v. gezondheid. Dat is de opzet en de kracht van de Stichting. Wij moeten voor een groot deel een bindende factor zijn in onze vereniging. Bestuurders komen en gaan, zij geven hun beste krachten aan de club en offeren veel vrije tijd op om de boel draaiende te houden. Na hen komen er weer anderen. Wij, leden van de Club van Honderd blijven er altijd, al gaan er ook generaties voorbij. Wij staan voor saamhorigheid binnen de Omni-sportvereniging. Op sociaal en sportief vlak zijn wij één familie. Dat is volgens ons de kracht van de Stichting. Uw bestuur is niet alwetend en staat open voor kritiek en nieuwe ideeën. U kunt mij, Peter en Jacques altijd benaderen met vragen en/of opmerkingen. Alcmaria bestaat dit jaar 115 jaar, vanwaar een respectabele leeftijd. We kijken vooruit, maar “zonder verleden geen toekomst” Verleden, heden en toekomst blijft de rode draad voor een club met veel historie.

Alcmaria heeft uw steun ook in deze mindere tijden hard nodig. Wij als bestuur rekenen  ook in de toekomst op uw steun.

 

Ed Bakker

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route