algemeen nieuws

Club van Honderd volop in beweging
Categorie: Club van 100

Beste leden van de "Club van Honderd",

De cliché's kunnen weer uit de kast. "Alweer een jaar voorbij"en "Wat gaat de tijd toch snel" en "Het lijkt wel steeds sneller te gaan als je ouder wordt". Allemaal uitspraken die we wel eens bezigen in deze tijd van het jaar. Toch blijft dit een mooi moment om even terug te kijken en stil te staan bij het wel en wee binnen onze club en onze vereniging.

We beginnen met te vermelden dat ons ledental redelijk in stand blijft, ondanks moeilijke economische tijden. Wel constatreren we dat de gemiddelde leeftijd sterk toeneemt, wat weer inhoud dat we meer jongere leden moeten werven met het oog op de toekomst. En die toekomst is er zeker voor onze vereniging daar de jeugdafdelingen van de diverse takken van sport bloeien als nooit te voren. Het kan dan ook niet uitblijven dat de prestaties in de toekomst navenant zullen verbeteren.

Afgelopen jaar heeft de Club van Honderd enige activiteiten ontplooid op basis van "low budget" Dit had mede te maken met onze kas positie, maar er bleek ook behoefte aan te zijn. Vooral de laatste bijeenkomst tijdens een thuiswedstrijd van het eerste voetbal elftal met daaraan gekoppeld een buffet was een groot succes. Leden die we lang niet gezien hadden lieten toch hun gezicht weer eens zien. Dat gaf een goed en warm gevoel. Jammer was alleen  dat het "e-mail adressenbestand" niet optimaal was. We werken er hard aan om dat op orde te brengen.

De voetballers zijn nu in hun winterslaap en de honk/softbal is al weer druk in voorbereiding van het nieuwe seizoen. Onze club is echt 12 maanden per jaar in beweging.

Mooie en droeve momenten wisselden zich ook dit jaar weer af. Ik heb daar al in eerdere berichten melding van gemaakt. Recentelijk hebben er weer een aantal gebeurtenisssen plaatsgevonden die ons allen raakten, zowel positief als negatief. 2 weken geleden bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Tom Sierhuis. Tom was al enige tijd ziek en is hieraan uiteindeloijk bezweken. Tom was lid van het eerste uur en het belang van zijn inbreng in de afdeling honk/softbal in enorm geweest. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterke dit grote verlies te dragen. Tijdens de eerste gladde dag op de weg, maandag 19 december, is ons trouwe lid Jaques Weil ongelukkig ten val gekomen. Hij brak daarbij zijn bekken. Een heel nare blessure die wel enige tijd zal vergen. Jaques ligt nu nog in het ziekenuis, het MCA te Alkmaar Afd. 249 Kamer 544. We sluiten gelukkig af met het mooie feest ter gelegenheid van het 60/jarig huwelijk tussen Coby en Rinus Bruckman. Beiden hebben van alle festiviteiten genoten en hopen nog lang bij ons te blijven.

Onze voorzitter Alex Beek heeft te kennen gegeven onze vereinging nog een jaar te leiden en door deze lastige tijd heen te loodsen. Daarna zal een ander de kar moeten trekken. Een waar niet makkelijke klus. Wij  als Club van Honderd danken Alex voor zijn inzet en wensen hem veel sterkte vkomend jaar. Ook gaat onze dank uit naar Marius de Boer die 9 jaar het secretariaat heeft bekleed. Zijn opvolger is Arja de Waal die we natuurlijk ook heel veel succes wensen.

Tot slot wil ik namens Peter Gerritsen en Jaques Goudsblom jullie allemaal een gezond , gelukkig en voorspoedig 2012 wensen. Velen van U hoop ik te ontmoeten op de Nieuwjaars receptie op 1 januari in ons clubhuis `De Krocht`.

Ed Bakker

Voorzitter

 

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route