algemeen nieuws

Nieuwsbrief Club van Honderd
Categorie: Club van 100

Beste vrienden van Alcmaria,

Nu alle feestdagen weer achter ons liggen, is het goed een aantal zaken weer eens te belichten. Hoe groot en mooi een club kan zijn werd weer bewezen bij het droeve afscheid van mensen die veel voor onze club hebben betekend. Eerst was daar het overlijden van Gerard Rasch, wel geen lid van onze club, maar toch iemand die in het verleden een stempel heeft gedrukt tijdens feesten en cabaret voorstellingen in de kantine en het Gulden Vlies. Gerard met zijn speciale humor, samen een duo vormend met Ben Sierhuis in dou Dubbel X. Door een ernstig verkeersongeluk zat Gerard de laatste 26 jaar in een rolstoel, waarmee hij het erg moeilijk heeft gehad. Zijn humor heeft hij echter altijd behouden.

Verder werden we opgeschrikt door het overlijden van Greetje Nijdam, vrouw van Club van Honderd lid en Alcmariaan Jistse Nijdam. Greetje is vooral bekend door haar deelname aan het Alcmaria Cabaret. Verder heeft zij jarenlang de het Alcmaria Nieuws getypt. Tijdens een mooie en warme afscheidsdienst werd nog een gedeelte van het cabaret lied "Hou me even vast "gezongen. Heel mooi. Greetje was een warme vrouw die voor een ieder klaar stond. Zij mocht slechts 63 jaar worden. Wij wensen Jitse en de kinderen veel kracht in de komende tijd.

Het afgelopen jaar heeft de Club van Honderd zich op financieel gebied doen gelden. Heel recent hebben we nog een bedrag van € 3600 bijgedragen voor de renovatie van "De Dug Inn". Verder was daar het verzoek van het Hoofdbestuur Alcmaria te helpen bij ontstaan liqiditeits probleem. Verder waren er nog diverse bijdragen, zoals bv spelersbus voor het eerste elftal.

Zoals u ziet zijn wij momenteel de grootste sponsor van onze Club. Hoofddoel blijft echter het ondersteunen van speciale zaken waar het bestuur niet op heeft gerekend en bij speciale gebeurtenissen. Bovenstaande maakt ook direct duidelijk dat we even moeten sparen. Maar met een ledental dat nog steeds mer dan 200 leden telt gaat dat snel weer goedkomen. Verder overwegen we wat we in de komende periode met elkaar kunnen doen. Gedacht wordt o.a. aan een samenzijn van de wat oudere Alcmarianen die niet of nauwelijks meer naar het complex (kunnen) komen. Mocht U zelf iedeen daarover hebben staan wij daar graag voor open.

De boedoeling is om 3x p/jaar een brief te versturen zodat iedereen op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van onze club.

 

Ed Bakker

Vorige pagina: Algemeen | Volgende pagina: Route