Club van 100

De Club van 100 is opgericht op 11 december 1979 met als doel het bevorderen van een goed functioneren van de sportvereniging Alcmaria Victrix en van het welzijn van de leden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het geven van adviezen en het verstrekken van – al dan niet financiële – steun.

De Club van 100 telt momenteel ruim tweehonderd sympathisanten en stelt alles in het werk om het onderlinge contact te verstevigen.

Wij trachten de leden van de club van 100 zoveel mogelijk over het wel en wee van de sportvereniging te informeren. Daarnaast schromen wij niet indien nodig via een nieuwsbulletin iets uitgebreider op bepaalde zaken in te gaan.

Aanmeldingen voor de Club van 100, officieel Stichting Vrienden Sport Vereniging Alcmaria Victrix, kunnen wij dagelijks verwerken en nieuwe leden heten wij van harte welkom. U kunt zich aanmelden op onderstaand adres.

De bijdrage over het jaar 2010 (minimaal € 50,00) kunt u overmaken op rekeningnummer 3764.64.666 tnv s.v.s.v. Alcmaria Victrix, Rabobank, Alkmaar.


Willem Hedastraat 103
1816 KC Alkmaar

Secretariaat Club van 100

07 okt 2015
Categorie: Club van 100

Beste vrienden en vriendinnen van Alcmaria

Hier weer een update van uw bestuur van de Club van Honderd.

Onze club draait op volle toeren. De voetbal afdeling is enkele weken geleden gestart en de Honk/softbal zit dicht tegen de afsluiting van hun seizoen aan. Daar waar de voetballers nog hoopvol gestemd zijn over het komende seizoen zijn bij de honk/softballers de eind resultaten vrijwel bekend. Op dit moment is de Heren Honkbal 1 nog in een hevige strijd verwikkeld om het kampioenschap. Na het hele seizoen bovenaan te hebben gestaan liep er wat zand in de motor. Echter heeft iedereen de hoop dat ze zich op tijd herstellen. De dames 1, uitkomend in de Golden League, heeft een zeer zwaar seizoen achter de rug. Helaas werd er niet één wedstrijd gewonnen en moeten zij volgend jaar een stapje terug doen. Ze verdienen zeker een compliment daar zij het hele seizoen zijn blijven strijden voor een beter resultaat.

Verder bent u vast geïnteresseerd hoe het met de Stichting Club van Honderd gaat. Ook wij hebben een tikje van de achter ons liggende crisis mee gekregen. Ten tijde van de hoogtij dagen hadden we het geweldige aantal van 220 leden. Dit hebben we helaas niet vast kunnen houden. Het huidige ledenaantal staat nu op ca. 160, zeker nog een respectabel aantal. Helaas horen we nog wel eens verhalen dat het niet duidelijk is hoe de geldstromen lopen binnen onze stichting. Dit roept helaas vaak misverstanden op.

Voor alle duidelijkheid, iedere euro die binnenkomt, staat in principe ter beschikken van de vereniging. Tijdens het bestaan van de Club van Honderd heeft de vereniging in totaal zo een € 125.000,= mogen ontvangen, een waarlijk mooi bedrag. Vooral de laatste 10 jaar heeft de focus echt op de behoefte van de vereniging gelegen.

De prachtige gala-avonden die we vroeger in Heiloo mochten beleven, zijn nu niet meer haalbaar. Het ging toch voor een deel ten koste van de financiën. Wel proberen we eens per ca. 1.5 jaar een leuke avond te organiseren.

Voor € 50,= per jaar steunt u uw club op een prima wijze. Als u meer over ons wilt weten neem dan gerust eens contact met ons op. De Club van Honderd is een onmisbare schakel binnen onze vereniging.

Dan nog wat nieuws van het sociale front. Vorige week is onze Rinus Bruckman 88 jaar geworden!!!!. Namens de Club proficiat Rinus. Helaas is Coby, zijn vrouw, niet zo gelukkig geweest. Tijdens huiselijke werkzaamheden is zij van een trapje gevallen en heeft haar heup gebroken. Vanaf deze plek wensen we beiden heel veel sterkte.

Het bestuur

Ed Bakker

Peter Gerritsen

Jacques Goudsblom


29 mei 2015
Categorie: Club van 100

Nieuwsbrief mei 2015

Aan de leden van de Club van 100

Zo, hier weer een berichtje van uw bestuur. Zoals we weten splitst onze vereniging zich in 2

seizoenen. De voetballers gaan met vakantie en komen in augustus weer terug, terwijl de honk en softballers volop met hun seizoen bezig zijn. Onze . . .
Lees verder...


16 feb 2015
Categorie: Club van 100

Beste leden, hier een schrijven van uw bestuur van de Club van Honderd.
De feestavond van november j.l. was zeer geslaagd en naast een gezellig samenzijn was er ook aandacht voor enkele achtergestelde jubilarissen: Jacques Weil (60), Cees Franzen en Frank van Dijk (50) en tenslotte Peter Zentveld
. . .
Lees verder...


26 dec 2013
Categorie: Club van 100

Beste leden van de club van Honderd, alweer een jaar voorbij gevlogen. Een jaar waarin we het 115-jarig bestaan van onze club op sobere wijze hebben herdacht en gevierd. Oorzaak van de soberheid was de lastige financiële positie waarin onze club zich bevindt. In een vorig bericht heb ik u hierover . . .
Lees verder...


13 nov 2013
Categorie: Club van 100

Leden van de Club van Honderd,

Hier weer even een update van uw bestuur. De Stichting heeft een roerige tijd achter de rug. In een eerder schrijven meldden wij u al dat er een zwaar beroep werd gedaan door de vereniging op de kas positie van de Club van Honderd. Onze mooie vereniging zit . . .
Lees verder...


12 mei 2013
Categorie: Club van 100

Hoe staan we er voor / Waar staan we voor??

 

Beste leden van de |Club van Honderd, vrienden/vriendinnen van Alcmaria. Hierbij een bericht van uw voorzitter en namens het bestuur van de Stichting. We maken met ons allen moeilijke tijden door. Economisch zit het flink tegen en het vertrouwen bij . . .
Lees verder...


12 nov 2012
Categorie: Club van 100

De bladeren vallen op een mooi bed!!!!!

 

Graag willen we de leden van de Club van 100 via deze weg weer even bijpraten over de stand van zaken van de Stichting en het wel en wee van de club.

De herfst is in volle gang en de bomen verliezen hun blad. Het blad op ons complex valt op een . . .
Lees verder...


28 apr 2012
Categorie: Club van 100

Vrienden van de Club van Honderd

18 maart j.l. was er weer een gezellige bijeenkomst van de Club van Honderd in Café restaurant De studio bij de Vest in Alkmaar. Deze keer was de rode draad van de avond de omni-sport vereniging,. Dienaangaande waren de diverse selecties uitgenodigd om de leden te . . .
Lees verder...


28 dec 2011
Categorie: Club van 100

Beste leden van de "Club van Honderd",

De cliché's kunnen weer uit de kast. "Alweer een jaar voorbij"en "Wat gaat de tijd toch snel" en "Het lijkt wel steeds sneller te gaan als je ouder wordt". Allemaal uitspraken die we wel eens bezigen in deze tijd van het jaar. Toch blijft dit een mooi moment . . .
Lees verder...


10 okt 2011
Categorie: Club van 100

Aan de leden van de Club van Honderd

 

Afscheid en begin

 

De rode draad die constant door een Omni - sportvereniging loopt is dat als de ene tak van sport bijna met winter reces gaat, de andere juist aan haar seizoen begint. De honk/softbal afdeling is met de laatste wedstrijden bezig en . . .
Lees verder...


29 mrt 2011
Categorie: Club van 100

Beste leden van de Club van Honderd

Tijd om weer even bij te praten want zaken volgen elkaar snel op. En we beginnen maar meteen met goed nieuws. Als rechtgeaarde Nederlander willen we toch altijd weten waar ons geld blijft. Terecht natuurlijk. Nu, als lid van de Club van Honderd hoeft u zich daar . . .
Lees verder...


18 jan 2011
Categorie: Club van 100

Beste vrienden van Alcmaria,

Nu alle feestdagen weer achter ons liggen, is het goed een aantal zaken weer eens te belichten. Hoe groot en mooi een club kan zijn werd weer bewezen bij het droeve afscheid van mensen die veel voor onze club hebben betekend. Eerst was daar het overlijden van Gerard

. . .
Lees verder...

27 jun 2010
Categorie: Club van 100

Als u dit leest is Nederland nog steeds verwikkelt in de strijd om de wereldtitel voetbal in Zuid-Afrika. Het beheerst het leven en het straatbeeld. Het geeft toch wel een aparte sfeer. Zo vlak voor de vakantietijd is het goed nog even terug te kijken op het afgelopen seizoen, aangaande de . . .
Lees verder...


14 apr 2010
Categorie: Club van 100

Een kleine 100 tal leden genoten van een heerlijke koud en warm buffet, een gezongen lied voor Hans Arends (36 jaar Softbalcoach). De kantine dames van de voetbal werden in de bloemetjes gezet.
Rene Steens en Jan Dijk traden op met een groot deel van hun nieuwe programma "Da's Puur!"van het . . .
Lees verder...


Vorige pagina: Het Nieuwsje | Volgende pagina: Goud uit Egmonderhout