Spelregels AV

De spelregels van ONZE TRAININGEN

Bij het trainen staat plezier en oefenen voorop. Plezier bij de training begint o.a. met duidelijke afspraken.
Bij Alcmaria Victrix zijn afspraken gebaseerd op de uitgangspunten:

 1. Respect, de kern is respectvol omgaan met elkaar. Dit geldt voor iedereen en houdt in: respect tonen voor elkaar en elkaar niet hinderen, pijn doen of schade berokkenen.
 2. Eigen gedrag. Ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag.

Niet je medespelers bepalen wat je wel of niet moet doen. Wat betekent dit voor de spelers richting de trainer:

 • de spelers luisteren naar de trainer.
 • de spelers voeren zonder commentaar de opdrachten van de trainer uit.
 • wanneer er vragen zijn wacht je totdat de trainer is uitgepraat.

Wat betekent dit voor de speler binnen de groep.
Om niet over de streep te gaan:

 • Ik neem een ander zoals die is en ik discrimineer niet
 • Ik geef geen bijnamen, ik scheld niet en ik spreek geen kwaad over anderen!
 • Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
 • Ik richt geen vernielingen aan en laat alles netjes achter!
 • Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld
 • Ik neem geen vrienden of familie mee die de training verstoren

Wanneer iemand je hindert:

 • Als iemand je hindert dan zeg je duidelijk stop ermee
 • Als dat niet helpt, vraag je de trainer om hulp
 • Je speelt niet voor eigen rechter of probeert andere spelers het voor je te laten op lossen.

Voor medespelers:
Ik help anderen zich aan de regels te houden.
Als het uit de hand loopt:

Wanneer een speler zich volgens de trainer niet aan de regels houdt en gewaarschuwd is gaat het volgende gebeuren:
Stel: een speler gedraagt zich niet en verstoort de training;

De trainer kan dan de speler van de training sturen.
Wanneer dezelfde speler zich herhaaldelijk hinderlijk opstelt en van de training wordt gestuurd dan gebeurd het volgende:

 1. De trainer neemt contact op met de coördinator van de leeftijdscategorie
 2. Coördinator en trainer bespreken de situatie
 3. Coördinator en trainer bespreken het hinderlijke gedrag met de speler.Is er geen verbetering te bespeuren dan zal de coördinator contact opnemen met de ouders om het hinderlijke gedrag te bespreken.
 4. Wanneer daarna geen verandering optreedt in het gedrag van de speler, zal de coördinator contact opnemen met het bestuur en zullen er consequenties uit voortvloeien voor de speler.
 5. De speler kan geschorst worden door Alcmaria Victrix.

Maar: laat het niet zover komen!

De spelregels van ONZE WEDSTRIJDEN

Met ONZE WEDSTRIJDEN bedoelen we de wedstrijden die wij als team spelen namens Alcmaria Victrix.

 • Voetbal en Honk-softbal zijn teamsporten: dat betekent dat je met zijn allen wilt winnen, maar niet ten koste van je teamgenoten of de tegenpartij.
 • Je hebt elkaar dus nodig tijdens de wedstrijden, maar ook tijdens de training en zelfs buiten de poorten van Alcmaria Victrix.
 • Plezier staat voorop bij het spelen bij Alcmaria. Maar natuurlijk willen we ook winnen!

Afspraken zijn er om na te komen.
Enkele afspraken zijn:

 1. Vier de wedstrijd.
 2. Kom op tijd!
 3. Kun je niet voetballen of honk-softballen, zeg dan zelf af bij de leider/trainer.
 4. Zeg op tijd af, dan kan de leider voor vervanging zorgen. (dus niet vrijdagavond)
 5. Zorg dat je tenue in goede staat is.
 6. Doe een goede warming-up. (daarom moet je ook o.a op tijd zijn)

Tijdens de wedstrijd:
 • Gedraag je sportief t.o.v de tegenpartij en je medespelers.
 • Scheld niet op je teamgenoten.
 • Scheld niet op de tegenpartij.
 • Bemoei je niet met andermans zaken. Laat dit over aan de scheidsrechter en/of de aanvoerder
 • Heb respect voor de tegenstander. Wees verstandig en loop weg van een vervelende situatie of vraag om hulp hij de aanvoerder.
 • Luister naar de scheidsrechter; hij heeft altijd gelijk. (ook al zijn velen er op dat moment niet mee eens)
 • Zorg dat je op tijd bent om de sliding in te zetten. Te laat betekent straf.
 • Je kunt een waarschuwing, een gele kaart of zelfs een rode kaart krijgen. Alcmaria krijgt een boete van de KNVB/KNBSB. Een rode kaart krijgen tijdens de wedstrijd betekent dat je uit het veld gestuurd wordt. Daarmee benadeel je, je team en je bent zeer onsportief Alcmaria wil dit niet!
 • Volg de instructies van de leider/trainer op. (ben je het er niet mee eens, bespreek dit na de wedstrijd) s. Geef je tegenstander een hand aan het einde v.d. wedstrijd.
 • Bedank de scheidsrechter voor het fluiten van de wedstrijd.
Na de wedstrijd:
Ga lekker douchen na de wedstrijd, maar zorg dat je alles weer netjes achter laat. Dus even aanvegen!

Zoals je weet:
Vermijdt overtredingen of gedrag wat een gele of rode kaart kan opleveren.
Stel: je krijgt een gele of rode kaart uitgedeeld. Alcmaria krijgt een boete van de KNVB. Deze geldboete. Zal door de speler zelf moeten worden betaald! Maar het kan ook zijn dat je leider je op je gedrag en/of overtreding wijst.

Bij onacceptabel gedrag of een ernstige overtreding zal de leider zo snel mogelijk contact opnemen met het jeugdbestuur.
De speler en de leider zullen worden gehoord door het jeugdbestuur.
In overleg zullen er passende maatregelen worden genomen door het jeugdbestuur.

Alcmaria Victrix wil dat iedereen zich gedraagt als een echte voetballer, honkbalerl of softballer en dat de omgeving zegt:
Alcmaria, dat is een leuke club.

Vorige pagina: Lid worden? | Volgende pagina: Aanmeldingsformulier